excursie_junie_14_1 excursie_junie_14_2 excursie_junie_14_3 excursie_junie_14_4 korhoenpad_1 korhoenpad_2 korhoenpad_3 plukken_jakobskruiskruid bloemen_rinus

zonnebloemen

 

 

 

 

Kikkerpoel kl

Welkom bij

Agrarische Natuur Vereniging

tussen Baronie en Markiezaat

 

Meer ruimte voor de agrarische natuur

Verantwoordelijkheid nemen om in onze eigen regio actief met agrarische natuur en landschap om te gaan, is vanaf onze oprichting onze doelstelling. Door behoud van bestaande landschapselementen en het ontwikkelen van nieuwe elelmenten, dragen we bij aan het welzijn en de biodiversiteit van de natuur en het landschap in onze omgeving. Aan de andere kant zullen natuur en landschap meer gewaardeerd worden door de inwoners van de streek.

 

In de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Rucphen en Zundert is onze ANV inmiddels het aanspreekpunt op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Onze ANV coördineert en stimuleert uitvoeringsactiviteiten en projecten. Daarnaast zet de ANV zich in voor kennisvergroting door middel van bijvoorbeeld excursies, cursussen en het meten van natuurresultaten, die ten goede komen aan zowel deelnemers als streekbewoners.

 

Om dit te realiseren werken wij samen met ondermeer agrarische ondernemers, de plaatselijke ZLTO afdelingen, Natuurwerkgroep Gemeente Rucphen, de gemeenten, provincie Noord-Brabant, natuurorganisaties en het Waterschap de Brabantse Delta. Ook andere organisaties, streekbewoners en andere belangstellenden hebben via de vereniging een aanspreekpunt.

 

Iedereen die de agrarische natuur in onze omgeving meer ruimte wil geven, is welkom als deelnemer, lid of donateur. Met al uw vragen, wensen of ideeën op dit gebied zullen wij u graag helpen.

Ga hiervoor naar het contactformulier. Dan nemen wij contact met u op.

 

 hans-maathuis

Hans Maathuis
Voorzitter ANV tussen Baronie en Markiezaat