Vereniging

Excursie ANV 19 augustus 2024

Verzamelen om 19.15 uur bij Hoeve ’t Oosteind, Oosteindseweg 37 te Sprundel. Daar vertrekken wij om 19.30 uur per auto/fiets voor de rondleiding.  De excursie bevat bezoek aan:

 • Vogelakker
 • Bijenrand of bloemenblok
 • Zonnebloemen rond maïs
 • Netjes op het erf

Per locatie is er uitleg over de wijze van agrarisch natuurbeheer.

Na de rondleiding sluiten we af met een drankje en is er gelegenheid om nog wat na te praten. Wij hopen van harte u die avond te mogen ontmoeten!

Aanmelden via veldcoordinator@anv-baronie-markiezaat.nl is niet verplicht maar wel fijn zodat wij een inschatting kunnen maken van aantal aanwezigen. 

 

Zonnebloemen langs het maisveld

Ook dit jaar 2024 is er weer ruimte voor zonnebloemen rond de mais te zaaien. De zonnebloemen worden ingezaaid met een mooie onderzaai van diverse bloemsoorten en klavers. In 2023 is ruim 17 kilometer ingezaaid, ook dit jaar hopen wij weer op enthousiaste aanmeldingen.

Klik hier voor de voorwaarden en aanmelden.

Vogelnestplaatsen voor ANV-leden

Zwaluwen zijn zeer nuttige vogels. Wist u dat 1 zwaluw 50.000 vliegen, muggen en andere insecten per week eet. Dan hebben we het nog niet over de voeding van een nestje jonge zwaluwen. Milieuvriendelijkere insectenbestrijders zijn er niet.

De boerenzwaluw is een icoon op het boerenerf. Wie geniet er niet van de in- en uitvliegende kwetterende zwaluwen. Helaas vallen door lange droge periodes in de zomer of nieuwe stallenbouw de nesten naar beneden. Om de boerenzwaluw nestgelegenheid te blijven bieden op het boerenerf heeft Boerennatuur Brabant West iedere ANV een budget beschikbaar gesteld voor de aanschaf van kunstnesten voor de boerenzwaluw

Voor de boerenzwaluw zijn kunstnestjes gratis beschikbaar. Dit zijn halfopen kommetjes die in een stal of schuur op een min of meer “verborgen” plaats moet worden opgehangen, liefst in het schermerdonker vanwaar de zwaluwen naar het licht van een open deur of open raam kunnen kijken. Noodzakelijk is dat het nestje dag en nacht bereikbaar is en dat er in de directe omgeving modder te vinden is. Liefst klei of leem. De kunststof nestjes worden door de zwaluwen verder afgebouwd met modder, klei, gras, veren en takjes uit de buurt. Zo blijft deze prachtige vogel met zijn bijzondere metselkunst op het boerenbedrijf behouden.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een gratis kunstnestje:

 • lidmaatschap ANV;
 • de boerenzwaluw was voorgaande jaren al aanwezig op het erf;
 • dat de nestjes worden aangebracht op een geschikte locatie;
 • het aanbod geldt zolang de voorraad strekt, op is op.

Interesse? Mail voor 31 maart naar veldcoordinator@anv-baronie-markiezaat.nl

Netjes op het erf

De ruimte langs en op het erf, wat doe je er mee. Als je het netjes wil houden vraagt het nogal wat werk. Zoals langs de stallen, kassen maar vooral rond de oprit, parkeerplaatsen en op en naast de kuilen. De moestuin-een braak stuk – maak het netjes.

Ook dit jaar bieden wij u de oplossing  Zaai bloemen, dan ben je van het onderhoud af! Maar er gebeurt nog meer:

 • Het geeft het erf of bedrijf een mooi en een stralend aanzien;
 • Draagt bij aan een beter imago;
 • Levert een positieve bijdrage aan de biodiversiteit van het bedrijf en erf.

En dus heel goed voor vogels en nuttige insecten in de omgeving.

Doordat het onderhoud van uw erf en omgeving een stuk eenvoudiger wordt, zijn de kosten veel lager dan u denkt. Bloemen i.p.v. gras en onkruid zijn niet alleen mooi, maar vragen minder maaien en besparen dus ook nog eens tijd en kosten op energie en onderhoud van uw machines.  De Agrarische Natuur Vereniging tussen Baronie en Markiezaat (ANV) , het Bijengilde Etten-Leur e.o. en de ZLTO Afdelingen van Etten-Leur, Halderberge, Rucphen en Zundert ondersteunen u in het realiseren van uw bloeiende erf.

Wij ontvangen uw bestelling graag voor 31 maart a.s.

Klik hier voor de voorwaarden

Meer bijen en bestuivers in West-Brabant

Sinds 2023 hebben boeren langs waterwegen speciale stroken waar niet bemest mag worden, waardoor de waterkwaliteit verbetert, de natuur bloeit en de bestuivende insecten blijven. 🌺 Dankzij samenwerking met Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabant, Waterschap Brabantse Delta, ZLTO, Cosun Beet Company, de West-Brabantse Agrarische Natuurverenigingen, Fruitport, Treeport, Wageningen Environmental Research en Rabobank bieden we boeren in Bijenlandschap West-Brabant nu zaadmengsels aan voor natuur- en bijvriendelijke bufferstroken. 🐝 Meldt u nu aan op www.bijenlandschapwestbrabant.nl en help mee met de biodiversiteit! 🌼

ANB West-Brabant

In West-Brabant hebben de zes *) Agrarische Natuur Verenigingen (ANV’s) een collectief opgericht; het “Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant U.A.”, kortweg ANB West-Brabant.

ANB West-Brabant is een coöperatieve vereniging van natuurlijke personen of rechtspersonen, die een agrarisch bedrijf uitoefenen, agrarisch grondbezitter zijn of agrarisch natuur- en landschapsbeheer (laten) uitoefenen.

ANB West-Brabant maakt bij haar werk zoveel mogelijk gebruik van de ANV’s. Zo heeft de gebiedscoördinator van onze ANV de directe contacten met (potentiële) deelnemers aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

*) de zes ANV’s:

ANV Altena Biesbosch
ANV Baarle Nassau e.o.
ANV Brabantse Wal
ANV Drimmelen & Moerdijk e.o.
ANV Slagenland
ANV tussen Baronie en Markiezaat

Voor nadere informatie en/of belangstelling voor deelname kunt u alle informatie vinden op de gezamenlijke website van de drie Brabantse collectieven > www.anbbrabant.nl

Of direct contact opnemen met onze veldcoördinator

Via mail veldcoordinator@anv-baronie-markiezaat.nl