excursie_junie_14_1 excursie_junie_14_2 excursie_junie_14_3 excursie_junie_14_4 korhoenpad_1 korhoenpad_2 korhoenpad_3 plukken_jakobskruiskruid bloemen_rinus

bloemenrandkl

 

 

 

 

Kikkerpoel kl

Meer ruimte voor de agrarische natuur

Verantwoordelijkheid nemen om in eigen streek actief met natuur en landschap om te gaan was voor de ZLTO afdeling Rucphen en de Natuurwerkgroep Rucphen in 2009 de reden om samen het initiatief te nemen tot oprichting van de Agrarische Natuurvereniging Rucphen. Door behoud van bestaande landschapselementen en het ontwikkelen van nieuwe, dragen we bij aan het welzijn van natuur en landschap. Aan de andere kant zullen natuur en landschap meer gewaardeerd worden door de inwoners van de streek.

Met de uitbreiding van het werkgebied met de gemeenten Etten-Leur, Halderberge en Zundert is onze ANV inmiddels ook daar het aanspreekpunt op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Onder de nieuwe naam ANV tussen Baronie en Markiezaat, coördineren en stimuleren wij uitvoeringsactiviteiten en projecten. Daarnaast zet de ANV zich in voor kennisvergroting door middel van bijvoorbeeld excursies, cursussen en het meten van natuurresultaten die ten goede komen aan zowel deelnemers als streekbewoners. Om dit te realiseren werken wij samen met agrarische ondernemers, de plaatselijke ZLTO afdelingen, de Natuurwerkgroep Rucphen, de gemeente en de provincie, Natuurorganisaties, Waterschap etc. Ook andere organisaties, streekbewoners e.d. hebben via de vereniging een aanspreekpunt.

Iedereen die de agrarische natuur in onze omgeving meer ruimte wil geven, is welkom als deelnemer, lid of donateur.
Met al uw vragen, wensen of ideeën op dit gebied zullen wij u graag helpen.
Ga hiervoor naar het contactformulier. Dan nemen wij contact met u op.

hans-maathuis

Hans Maathuis
Voorzitter ANV tussen Baronie en Markiezaat