Rucphen

Vanaf 2016 gaat het vernieuwde stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start. Met een collectieve aanpak van het agrarisch natuurbeheer willen overheid, koepels en collectieven een kwaliteitsslag maken in de uitvoering. Uitgangspunten voor het nieuwe stelsel zijn een meer effectief en efficient beheer, ruimte voor regionaal maatwerk en agrarisch ondernemerschap. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt toegepast daar waar het het meest kansrijk is vanuit ecologisch én agrarisch perspectief

 

Etten Leur

logo gemeente etten leur

 

 

Halderberge

http://www.halderberge.nl

 

Zundert

logo gemeente zundert